page_head_bg

126 ତମ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳାରେ ମେଟନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଧ୍ୟାନ ଲାଭ କଲା |

126 ତମ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳାରେ ମେଟନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଧ୍ୟାନ ଲାଭ କଲା |

 

126 ତମ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳା ବହୁତ ସଫଳତା ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେଲା |

ମେଟନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଗ୍ରାହକ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା |

ମେଳା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ମେଟନ୍ ଡ୍ରୟର ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର ରଖାଯାଇଥିଲା |

ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭାବ ବିନିମୟ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଘଟୁଥିଲା |

ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ meeting ଠକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ!

ମେଳାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ମୃତିର ସ୍ନାପସଟ୍ ଏଠାରେ ଅଛି |

ପ୍ରଥମ ଦିନ

news-3-3

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ

news-3-4

ଦିନ 3

news-3-5

ଅନ୍ତିମ ଦିନ |

news-3-6

==============================

ମେଳା ସମୟରେ ମେଟନ୍ ହଙ୍ଗସୁନ୍ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା |

news-3-7
news-3-8
news-3-9
news-3-10

================================================== =

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଅଧିକ ପାଇବ |

info@meaton.cn

 

ମେଟନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହାୟକ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ!


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: 08-06-21 |

ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |